Testa din drivkraft

Här finner du Hitta Drivkraftens egna tester, HDK Small och HDK Large.

HDK Small

HDK Small är ett enklare test där du kan påbörja din resa kring självinsikt samt se dina strukturer av drivkrafter med syfte att förbättra ditt arbetsliv.

Testet består av 20 frågor och dina svar skapar en poängskala som du kan jämföra med andra personer och deras genomsnitt. Denna karta ger dig ledtrådar till ökad självinsikt.

Analysen av siffrorna gör du själv eller tillsammans med någon person i din närhet. Prisbilden är 490 kr + lagenliga skatter.

Klicka här för att göra HDK Small.

HDK Large

HDK Large är en lite mer avancerad variant av HDK Small och här svarar du på 20 frågor samt ytterligare 5 öppna frågor.

Analysen görs av oss på Hitta Drivkraften och resulterar i ett skriftligt svar med rekommendationer. Prisbilden är 1490 kr + lagenliga skatter.

Klicka här för att göra HDK Large.