Talang

  • Har du exceptionell talang i någon form?

  • Har du den talang som krävs för att bli bäst i ditt nuvarande eller kommande yrke?

  • Har du insikt och självkännedom till att nå dina mål?

Vad är talang?

”Talang är summan av alla dina starka egenskaper i dåtid och nutid.” – Magnus Roos, 1999.

Måste jag vara ett geni eller ha talang för att lyckas?

Författare till boken The Millionarie Mind, homas J. Stanley, har forskat om vad som verkligen skiljer på människor som lyckas bli miljonärer. Han konstaterar att människorna som lyckas bli miljonärer inte är bäst i klassen – många har snarare dåliga betyg i skolan och de har heller inte fått särskilt höga poäng på intelligenstester eller liknande. Det som särskilde dem från andra människor är istället att de arbetade väldigt hårt.

Om vi lär oss att arbeta hårt kan vi faktiskt lyckas bättre än supertalangerna.

Alla talanger lyckas inte

Detta betyder att människor med talang i stort sett inte lyckas om de inte inser att de måste arbeta väldigt hårt.

Arbetsmoral – går det att träna upp

Arbetsmoral är baserat på våra vanor. De viktigaste vanorna är uthållighet och fokus, samt att göra saker direkt och att göra dem rätt.

Vi har verktygen

Vi har arbetsverktygen och kunskapen för bättre rutiner och ökad effektivitet i din vardag.

I vårt test HDK Large kartlägger vi dina drivkrafter som du kan nyttja till fördel av din egna talangutveckling. Köp testet här.