Drivkraft

Vad motiverar dig i arbetet och vilka värderingar är viktiga?

Att hitta rätt i karriären är inte lätt. Men att lära känna sig själv, sin drivkraft och sina värderingar underlättar den processen. När du vet vad som är viktigt för just dig och vad som driver dig framåt har du lättare att fatta arbetsrelaterade beslut som ligger i fas med detta.

Vilka är dina främsta drivkrafter?

Det är viktigt att du blir medveten om vad din drivkraft är, oavsett vad som driver dig. Detta påverkar naturligtvis hur du trivs och presterar i ditt arbete. När du väl blir medveten om din drivkraft får du också veta om vilka delar ditt arbete bör innehålla för att du ska kunna visa din fulla potential. Är du chef? Fördelen att veta dina anställdas drivkrafter är att ni får en gemensam bild av vad ni ska förhandla om och tillsammans utveckla.

Vilka värderingar påverkar dig i ditt yrkesval?

Många av de värderingar som formats tidigt i livet bär vi med oss antingen medvetet eller omedvetet. Samtidigt som andra värderingar växer fram med tiden. De kan även variera mellan olika perioder i livet.

Drivkraft och värderingar är dina vägvisare

För att trivas och nå sin potential är det viktigt att vara i en miljö som stämmer överens med sin drivkraft och sina värderingar.

Hur hittar man sin drivkraft?

Vår framtagna metod HDK™ visar hur hög prestation och arbetsglädje uppstår, när det mänskliga behovet att självständigt få styra sitt liv, önskan att lära sig nya verktyg och att bli bättre på det som är meningsfullt samspelar med varandra. Vi trivs av att skapa något som är större än oss själva.

Vilka av dessa drivkrafter är dina hörnpelare?

Gör vårt test HDK™ under seminariedagen och lär dig dina drivkrafter. Du får ett resultat som kan jämföras med andra personer och en karta av dina starka och svaga drivkrafter. Du kan även göra testet direkt på datorn genom att klicka här.